Teemat

PUHDAS LUONTO – jotta lastemme lapsetkin pääsevät mustikkametsään.

Pohjoinen Suomi tarvitsee työpaikkoja uusiutuvasta energiasta. Ainutlaatuista luontoamme on kohdeltava kestävästi. Puhdas luonto –teema tarkoittaa ydinvoimatonta Suomea, suo- ja jokiluonnon elvyttämistä, vapaata Viinivaaraa ja Kollajaa sekä työpaikkoja uusiutuvalla ja monimuotoisella energiantuotannolla.

SIVISTYNYT SUOMI – kulttuuri ja koulutus kunniaan.

Koulutuksen on oltava maksutonta ja jokaisen tarpeita vastaava. Kulttuurin tekeminen ja kulttuurista nauttiminen on jokaisen oikeus. Tasa-arvoisessa Suomessa jokainen tulee kuulluksi.

OIKEUDENMUKAINEN MAAILMA – koska maapallo on kotimme.

Suomen on oltava edelläkävijä ja harjoitettava ihmisarvoa kunnioittavaa politiikkaa. Maapallomme rajalliset resurssit on jaettava tasaisesti ja kestävästi. Yhteinen hyvä on jokaisen etu.

Pohjoisen puolesta

Elämämme pohjoisessa on rikasta, ja haastavaa. Kylmät talvet ja valoisat kesät tekevät elämästämme ja ympäristöstämme vaihtelevan ja ainutkertaisen. Pohjoisen luontoa ei saa tuhota lyhytnäköisellä hyödyn tavoittelulla. Luonnonvaramme tulee antaa uusiutua rauhassa, jotta myös tulevat sukupolvet saavat nauttia luonnosta ja sen antimista.

Työpaikkoja uusiutuvasta energiasta

Matalaenergiarakentaminen, hajautetut energiatuotantomuodot, tuuli-,vesi- , puu-, maalämpö- ja aurinkoenergia ovat perusta, jolle synnytetään tulevaisuuden työpaikkoja.

Köyhyyden kimppuun

Perustulo takaa jokaiselle kansalaiselle mahdollisuuden tehdä työtä ilman pelkoa toimeentulon katkeamisesta. Ihmisiä tulee kannustaa hakemaan ja vastaanottamaan työtä ja ryhtymään halutessaan yrittäjäksi ilman turhaa byrokratiaa. Työllistäminen on tehtävä helpoksi. Pienten eläkkeiden verotusta on kevennettävä. Yrittäjien sosiaaliturvaa on parannettava.

Aina pienten puolella

Lapsille ja nuorille on taattava turvallinen ja vakaa kasvuympäristö, jotta heistä kasvaisi aikuisia, jotka kykenevät ottamaan vastuun itsestään ja yhteiskunnasta. Siksi meidän pitää tukea erilaisia perheitä kaikin mahdollisin tavoin. Lapsiperheiden köyhyys on poistettava ja neuvoloiden ja terveydenhuollon toimia tehostettava, jotta turvallista lapsuutta uhkaavat tekijät huomataan jo varhaisessa vaiheessa. Lasten ja nuorten mielenterveydestä pitää huolehtia, eikä lapsia ja nuoria saa jättää yksin painimaan ongelmiensa kanssa. Päihteetön kasvuympäristö on lapsen oikeus.

Koulurauhaa

Koululuokat ovat liian suuria, jotta niissä ehdittäisiin huomioida jokaisen oppijan tarpeet. Koko luokan oppiminen heikentyy, kun opettajan aika menee vaativien oppilaiden ohjaamiseen. Siksi luokkiin tarvitaan avustajia ja erityisopetuksen täysimääräistä hyödyntämistä. Opettajien palkka täytyy korjata työn vaativuuden tasolle ja ikääntyvän opettajakunnan vahva ammattitaito pitää hyödyntää koko kouluyhteisön arjessa. Tasa-arvoinen ja oppilasta täysipainoisesti tukeva koulu, jossa myös kädentaidoille on vahva paikkansa, takaa, että tulevaisuudessakin meillä on monipuolisia osaajia.

Nuorten työttömyys poistettava

Työnantajien, yritysmaailman, kunnan edustajien, nuorisotoimen ja päättäjien on haettava yhdessä nuorten kanssa keinoja nuorten työelämään siirtymisen helpottamiseksi. Kouluissa on mietittävä yrittäjyyskasvatuksen sisältöjä, jotta nuori oppisi ja kokisi työnteon välttämättömäksi ja mielekkääksi elämälleen jo pienestä pitäen. Nuorelle ihmiselle on löydettävä tilaisuus työntekoon ja tarvittaessa nuorta on tuettava pääsyssä työelämään. Nuorisotakuun toteuttamista on jatkettava.

Ikääntyminen voimavaraksi

Vanhuksia täytyy kohdella kunnioittavasti. Seniorikansalaisten elämänkokemusta ja tietotaitoa tarvitaan monessa asiassa aina lastenkasvatuksesta yritysjohtamiseen. Heidän asiantuntemuksensa on tarpeen monella alalla vielä eläkkeelle jäämisen jälkeenkin. Ikääntyvien ihmisten on saatava itse päättää elämänsä sisällöstä ja asumisestaan. Sairaiden ja huonokuntoisten vanhusten hoitaminen täytyy olla laadukasta ja vanhuksen huomioivaa. Jokaiselle, joka hoitaa läheistään kotona pitää suoda myös hengähdystaukoja vaativassa tehtävässään.

Esteetön elämä

Esteetön elämä ei ole vieläkään kaikkien ulottuvilla. Kynnykset liikkua ja ihmisten osallistua ovat liian korkeat. Kaikessa suunnittelussa on otettava vammaisen ihmisen näkökulma huomioon, myös verkkoympäristöissä. Jokaisella tulee olla oikeus omaan kotiin ja tarvittaessa tuettuun asumiseen. Omaishoitotuen määrärahasidonnaisuus tulee purkaa ja tuki ulottaa kaikille sitä tarvitseville kotona vanhusta, sairasta tai vammaista ihmistä hoitaville.