Rahoitus

Kunnallisvaalien 2017 rahoitus:

Menot
Ehdokasmaksu (vaalikuvaus ja vaalimainonta) 800 euroa