Valtuustoaloite

Oulusta oppisopimuskoulutuksen mallikaupunki

Nuorisotakuu osana yhteiskuntatakuuta astuu voimaan 1.1.2013 hallitusohjelman mukaisesti. Takuun tarkoituksena on taata jokaiselle nuorelle koulutus-, työharjoittelu, kuntoutus- tai työpaikka kolmen kuukauden sisällä peruskoulun päättymisestä tai ammattiin valmistumisesta. Tavoite on haastava ja sen saavuttamiseksi tarvitaan valtion eri hallintoalojen, kuntien ja työmarkkinoiden sekä koulutusinstituutioiden välistä yhteistyötä.

Oulun kaupunki on nuorten kaupunki monessa mielessä. Oululaisten keski-ikä on 34,5 vuotta. Oulussa sijaitsee Suomen yliopistoista opiskelijamääriltään yksi suurimmista, ammattikorkeakoulu, ammatillinen aikuisoppilaitos sekä lukuisia muita oppilaitoksia ammatilliset koulut, lukiot ja yläluokat peruskoulussa mukaan lukien. 

Oulun työttömyys on maamme korkeimpia. Tämä johtuu osittain Oulun vetovoimaisuudesta, osin opiskelupaikkojen riittämättömyydestä, mutta myös epäonnistumisesta työpaikkojen luomisessa nuorille. 

Oulussa on pitkään tehty hyvää yhteistyötä kaupungin, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välillä. Verkostot eri toimijoiden välillä ovat toimivat ja kattavat. Oululla on pitkään rakennetut ja toimivat rakenteet ja potentiaaliset keinot nuorisotyöttömyyden taltuttamiseksi ja näin osaltaan nuorisotakuun toteuttamiseksi. 

Yksi tehokkaista keinoista nuorten saamiseksi mukaan yhteiskuntaan aktiivisiksi jäseniksi on oppisopimuskoulutus. Tästä tehokkaimpia esimerkkimaita on Sveitsi, jossa 75 % peruskoulun päättävistä nuorista valitsee urapolukseen oppisopimuskoulutuksen. Sveitsin nuorisotyöttömyys on erittäin alhainen (n. 4% 2012). 

Oululla on kaikki edellytykset kehittyä oppisopimuskoulutuksen mallikaupungiksi, ja kehittää tehokas malli, jossa työelämä, oppilaitokset ja kaupunki yhdessä osallistuvat koulutustarpeen määrittelyyn, työvoimatarpeen kartoitukseen ja tehokkaiden oppisopimuskoulutusmuotojen kokeiluun. Olennaista on työmarkkinoiden, erityisesti yritysten mukaantulo koulutuksen suunnitteluun ja työvoiman houkuttelemiseen sekä osallistuminen oppisopimuskoulutuksen kustannuksiin. Tärkeää on myös työpajojen, nuorisotoimen ja opinto-ohjauksen rooli. 

Yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi ja varsinkin oululaisten nuorten ammattiin kouluttautumisen edistämiseksi sekä työllistymiseksi esitän, että Oulun kaupunki yhdessä muiden toimijoiden kanssa ryhtyy kehittämään oppisopimuskoulutusta uusien mallien ja toimintatapojen pohjalta. 

Asia on ajankohtainen useasta syystä:

  • korkea nuorisotyöttömyys Oulussa
  • nuorisotakuun toteuttamisen osallistuminen
  • Oulu hakee uusia rakenteellisia keinoja menojen taltuttamiseksi
  • tuleva työvoimapula useilla aloilla
  • työttömyydestä johtuvien kulujen leikkaaminen
  • nuorten osallisuuden edistäminen
  • Uuden Oulun tarjoama tilaisuus uusien toimintakulttuurien ja –tapojen luomiseksi

 Toivon, että aloitteeni tukee Oulun ja koko maakunnan ponnistuksia nuorisotyöttömyyden taltuttamiseksi ja tulevan työvoimatarpeen tyydyttämiseksi.

 Oulussa 17. syyskuuta 2012 

Satu Haapanen

Kategoria(t): Valtuustoaloitteet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.