Oulusta oppisopimuskoulutuksen mallikaupunki

Nuorisotakuu osana yhteiskuntatakuuta astuu voimaan 1.1.2013 hallitusohjelman mukaisesti. Takuun tarkoituksena on taata jokaiselle nuorelle koulutus-, työharjoittelu, kuntoutus- tai työpaikka kolmen kuukauden sisällä peruskoulun päättymisestä tai ammattiin valmistumisesta. Tavoite on haastava ja sen saavuttamiseksi tarvitaan valtion eri hallintoalojen, kuntien ja työmarkkinoiden sekä koulutusinstituutioiden välistä yhteistyötä. Lue loppuun

Kategoriat: Valtuustoaloitteet | Jätä kommentti

Luomu- ja lähiruuasta

Aloitteen tekijä: Satu Haapanen

Uudesta Oulusta terveellisen ruoan mallikaupunki.
Teen valtuustoaloitteen kaupungin siirtymisestä elintarvikehankinnoissa suosimaan luomu- ja / tai lähiruokaa. Tähän päästänee siirtymällä painottamaan hankintakriteereissä laatua hinnan sijaan.

Perustelut: Siirtymällä lähellä tuotettuun ruokaan ja mieluusti lähellä tuotettuun luomuruokaan Oulun kaupunki on edistämässä merkittävästi kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia esim. vähentyneiden tulehdussairauksien, allergioiden ja lisäaineista aiheutuvan lasten levottomuuden muodossa. Lähiruoan kasvava kulutus vaikuttaisi merkittävästi alueen ja maakunnan työllisyyteen lisäten elintarviketuottajien työpaikkoja. Kolmas painava perustelu on lähiruoan merkitys yhtenä keinona torjua ilmastonmuutosta esimerkiksi lyhentyneinä kuljetuksina. Siirtyminen lähiruoan hankintaan lisännee kuluja noin viidenneksellä, mutta maksaa itsensä takaisin em. positiivisilla vaikutuksilla.

Kategoriat: Valtuustoaloitteet | Jätä kommentti

Nuorten terveysneuvonnasta

Aloitteen tekijät: Satu Haapanen ja Heli Taanila

Sosiaali- ja terveystoimi sekä Nuorisotoimi

Teemme valtuustoaloitteen tehostetusta nuorten terveysneuvonnasta. Esitämme, että käynnistetään kokoilu kiertävästä lääkäristä laajentaen Byströmin talon toimintamallia muihinkin nuorisotiloihin. Lääkäri voisi ottaa vastaan nuoria ilman ajanvarausta vuoropäivinä tiettyyn aikaan esim. klo 14-19 välillä kaupungin eri nuorisotiloissa. Tällä voitaisiin korvata lakkautetun nuorten neuvolan tarpeelliseksi osoittautunutta toimintaa ja saada nekin nuoret hakemaan neuvontaa ja hoitoa, joilla lääkärin vastaanotolle hakeutumisessa on muutoin korkea kynnys.

Kategoriat: Valtuustoaloitteet | Jätä kommentti