Sadulta kysyttyä

SADULTA KYSYTTYÄ

1. Mitä mieltä olette maksuttomasta korkeakoulutuksesta? Jos kannatatte sitä, oletteko valmis puolustamaan seuraavalla vaalikaudella maksutonta korkeakoulutusta? Kenelle maksuton korkeakoulutus kuuluu?

Olen valmis puolustamaan maksutonta korkeakoulutusta. Olen siitä parivuotta sitten kirjoittanut artikkelin Kalevaan ja asia on minulle perustavanlaatuisen tärkeä. Maksuton koulutus kuuluu kaikille, myös EU:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

2. Mitä ajattelette / tiedätte perheellisten opiskelijoiden elämästä ja arjesta? Oletteko kiinnostunut ajamaan perheellisten opiskelijoiden asemaa?

Kyllä olen kiinnostunut. Olen ollut opettajankouluttajana kymmenen vuotta ja seurannut perheellisten opiskelijoiden elämää ja opintojenkulkua. Asia oli ajankohtainen myös omassa perheessäni ensimmäisen lapsen syntyessä. Monesti perheelliset osaavat erottaa opinnoissa paremmin oleellisen ja keskittyä siihen. Opinnot sujuvat usein nopeammin, kun aika opiskeluun on lasten vuoksi rajallista.
Perheellisille pitää taata opiskelurauha eli korotettu opintotuki ja kotona hoidettavalle lapselle kuntalisä. Subjektiivinen päivähoito-oikeus kuuluu (edelleen) kaikille, myös opiskelijoidenlapsille (sekin kuuluu tähän asiaan).

3. Mitä ajattelette sukupuolineutraalista avioliitosta? Mitä ajattelettehomo- ja lesboparien adoptio-oikeudesta?

Homo- ja lesbopareilla on oikeus mennä avioliittoon ja sitä kautta saada julkinen tunnustus ja samat oikeudet (perintö ym.) mitkä kuuluvat heteropareillekin. Minusta kuitenkin kristillinen (kirkollinen) avioliitto on miehen ja naisen välinen, enkä siksi ole kirkollisen vihkimisen kannalla homopareille. Hyväksyn homoparien ulkoisen ja sisäisen adoption. Sisäinen adoptio antaa turvan lapselle, jos esim. biologinen vanhempi kuoleesekä huoltajuuden että perinnön muodossa. Lapsen hyvinvointi ei riipu siitä, kasvaako hän ns. perinteisessä vai sateenkaariperheessä. Tärkeintä on kodeissa vallitseva lapsen kunnioitus, turva ja rakkaus ja välittävät vanhemmat / isovanhemmat (olivat biologisia tai ei).

4. Mitä ajattelette yhteistyöstä ulkoministeri Alexander Stubbin kanssa?

Onnistuisi. Arvostan Stubbin ahkeruutta, kokemusta ja Eurooppa-tietämystä. Kuuntelin hänen esitystään opi-päivillä, ja pikkuisen pinnalliseksi jäi vaikutelma, mitä tuli hänellä opettajien työn tuntemúkseen : )

5. Mitä ajattelette yhteistyöstä valtionvarainministeri Jyrki Kataisen kanssa?

Onnistuisi.

6. Miten taitatte työmatkanne?

Omalla autolla Kempeleeseen menomatkat työkaverin kanssa. Joskus bussilla. Aamukiireiden vuoksi ei bussiin ehtiminen tahdo kolmilapsisessa perheessä onnistua ja taas pitkä bussimatka iltapäivisin syö aikaa lasten kanssa olemiselta pitentäen lasten ip- ja päivähoitopäivää.

7. Miksi lapsilisää teidän mielestänne tulee maksaa kaikille perheille tuloista riippumatta? Mitä ajattelette ehdotuksesta, että lapsilisät tulisi poistaa toimeentulotukea hakiessa mukaan luettavista tuloista?

Mielestäni lapsilisät voitaisiin porrastaa suurituloisimpien kohdalla tai jopa poistaa, jos perheellä on oikein kovat tulot (esim. 10 000 euroa kuussa nettona) riippuen tietysti lasten lukumäärästä. Lapsilisät eivät saa vaikuttaa toimeentulotukeen.

8. Mitä ajattelette siitä, että asuntolainan korkojen vähennysoikeus koskisi jatkossa vain ensiasunnon ostajia?

Olen sitä mieltä itsekin. Jostain täytyy saada tuloja budjettivajeen pienentämiseksi ja niitä voitaisiin saada jonkin verran korkovähennyksistä, mutta ei ENSIASUNNON ostajilta.

9. Onko valtion velkaantuminen pysäytettävä? Jos näin, miten se tehdään? Mistä olisitte valmis leikkaamaan?

Kyllä on seuraavien 4 – 8 vuoden aikana. Ratkaisuja: hallintomenojen leikkaaminen eli julkishallinnon päällekkäisyyksien karsiminen, pääomatulojen ja osinkotulojen kovempi verottaminen, työllisyyden parantaminen, joka nostaa verotuloja ja vähentää sosiaalikuluja ja työttömyysmaksujen määrää, uraaniveron asettaminen, windfall (sähköyhtiöiden myyntivoitot) -vero, turpeen verottaminen ja ruuhkamaksut isoissa kaupungeissa tai tietullit. Työssäjaksamisen parantaminen monin eri tavoin, joka lisää ns. tuottavuutta. Myös vajaakuntoisten, vammaisten, nuorten ja maahanmuuttajien tehokkaampi
työllistäminen. Puolustusmenoja pitänee leikata jonkin verran.

10. Mitä ajattelette ns. haittaverojen kuten alkoholi-, tupakka- ja makeisverojen nostamisesta? Kuuluvatko xylitol-tuotteet mielestänne makeisveron piiriin?

Mielestäni voi nostaa. Makeisveroja pitää harkita, jottei laiton maahantuonti lisäänny. Ksylitol-tuotteet voitaneen vapauttaa makeisverosta, ainakin täysksylitolin kohdalla.

11. Ketkä kasvatustieteilijät teitä inspiroivat luokanopettajan työssä?

Sveitsiläinen Pestalozzi (seurasi Rousseauta “takaisin luontoon” ajatuksissaan), vahva nainen äiti Teresa teki minuun vaikutuksen lapsena ja vaikuttaa edelleen alitajuisesti, oululaiset kasvatustieteilijät Räsänen ja Sunnari ovat vahvasti vaikuttaneet opettajaksi kasvuuni.

12. Mitä ajattelette väitteestä, että EU-maiden tukematta jättäminen uhkaa koko euroalueen taloutta? Oletteko perehtynyt euroalueen talouspolitiikkaan?

Minusta riittää tämänhetkinen vakausrahastoon osallistuminen ja pitää harkita tosi tarkasti summan nostamista. Olen ollut aina kiinnostunut EU-asioista ja kansainvälisestä politiikasta yleensä. Olen yrittänyt seurata EU-politiikkaa, mutta EU-talouden asiantuntijana en itseäni pidä.

13. Mitä ajattelette seuraavasta väitteestä: jotta maahanmuuttajataustaiset henkilöt voivat aidosti sopeutua Suomeen, on suomalaisten ensin sopeuduttava monikulttuuriseen maahanmuuttajaväestöön? Mitä toimia olette valmis tekemään väitteen puolesta?

No, tämä on mun lempiaihe. Opettajankouluttajana (Oulussa 1993-2004) opetin kasvatustiedettä painoalana monikulttuurisuuskasvatus. Monikulttuurisuudessa kysymys on vuorovaikutuksesta, ja halusta tutustua toiseen, toisen ajattelutapaan ja tapaan hahmottaa maailmaa. Ellei kiinnostusta ole, ei toista voi oppia ymmärtämäänkään. Peloissa on kysymys monesti tietämättömyydestä. Monikulttuurisuuteen kasvetaan tiedon, erilaisten taitojen oppimisen (pääroolissa kommunikointi- ja vuorovaikutustaidot) ja kokemusten kautta. Minusta tekisi hyvää jokaiselle olla ja asua ainakin puoli vuotta jossakin, missä puhutaan vierasta kieltä ja jossa ei ole itsestäänselvyyksiä.
Minun mielestä suomalaisten ihmisten, jotka ovat monikulttuurisesti suuntautuneita pitäisi olla aktiivisempia ja kutsua maahanmuuttajia erilaisiin tilaisuuksiin, kerhoihin ja yhdistyksiin. Työpaikkojen pitää tarjota töitä ja harjoittelupaikkoja, missä voi kunnolla opetella ja oikeassa vuorovaikutuksessa suomen kieltä. Kieli on avain kulttuuriin. Suomalaisissa kouluissa pitäisi opettaa paljon enemmän toisten kulttuurien tuntemusta.
Ns. avainhenkilöiden: opettajien, sairaanhoitajien ,lääkäreiden, poliisien jne. koulutuksessa pitää olla pakollisena monikulttuurisuus osio vaikkapa nimellä kulttuurien ymmärtäminen ja vuorovaikutustaidot tms.
Itse yritän nähdä ns. rakenteellista rasismia, huomaan monesti tilanteita, joissa kulttuuriherkkyys ei olisi pahitteeksi ja joissa voisi käyttää vaikka useampaa kieltä

14. Kannatatko kirkollista vihkimistä homopareille?

Mielestäni uskonnolliset yhteisöt saavat itse päättää, kenet haluavat vihkiä. Mielestäni kristillinen avioliitto on miehen ja naisen
välinen avioliitto. Kannatan tasa-arvoista avioliittolakia, mutta kirkko saa itse päättää kenet vihkii.

15. Vihreiden ehdokkaiden kielteinen suhtautuminen suvivirteen ja kirkon ja valtion erottaminen mielestäni vääristä lähtökohdista on alkanut huolestuttaa?

Vihreiden puolueohjelmassa ei ole kirkon ja valtion erottamista. Itse perustelen näkemykseni sillä, että kirkko kantaa suuren osan yhteiskuntamme sosiaalisesta vastuusta ja jos kirkko ei tätä hoitaisi pyytettömistä näkökohdista, kaikki kirkon tekemä sosiaalinen ja humanitaarinen työ siirrettynä valtiolle tulisi yhteiskunnalle tosi kalliiksi.
Suvivirsi-kielteisyyttä en ole huomannut vihreiden keskuudessa. Minkään uskonnollisen yhteisön en ole myöskään huomannut vaativan suvivirren poistamista.

16. Ydinvoimakantasi?

Minun ydinvoimakantani on ehdottoman kielteinen.

17. Pitääkö Oulun jatkaa erikoisluokkatoimintaa vai pitääkö ko. toiminta alueellistaa ja muuttaa painottuneeksi opetukseksi? Mikä on kantasi opettajana & kaupungin päättäjänä?

Erikoisluokkatoiminnan tulee jatkua nykymuodossaan. Mielestäni uusia erikoisluokkia voidaan perustaa uuden Oulun alueelle, jos resurssit siihen riittävät kuitenkaan nykyisiä erikoisluokkia vaarantamatta.

18. Miten voit edustaa norppien ja ydinvoiman suhteen?

Saimaan norppien suojeleminen on vihreiden puolueohjelmassa, ja tietysti toimin sen mukaan ja sen mukaan, mitä vihreät yhdessä asialle aikovat tehdä. Kysymyshän on tavoitteesta saada norpille täyssuojelu. Täytyy katsoa, mikä suojelutapa (pakkokeinoin vai vapaaehtoinen) on norppien kannalta parempi ja toimia sen mukaan. Jollain tavalla on varmistettava myös kalastajien elinkeinon jatkuminen.
Ydinvoima. Vastustan uuden ydinvoiman rakentamista, kannatan vanhasta luopumista mahdollisimman nopealla aikataululla uusiutuvien energiamuotojen tieltä. Haluan, että viime kesän periaatepäätökset tulevat uudelleen tarkasteltaviksi ja eduskunnan päätettäviksi ja että mahdolliset rakentamisluvat tuodaan koko eduskunnan päätettäväksi. Ydinvastuulaki pitää ulottaa ydinosakeyhtiöiden omistajiin.