Pohjoismaisia visioita

http://www.oululehti.fi/edoris?tem=ou_blogi2&blogentryid=1556

Millainen on tulevaisuuden Pohjola? Sitä pohdittiin tällä viikolla monelta kantilta Pohjoismaiden neuvoston 66. täysistunnossa Tukholmassa. Eniten kiinnostusta herätti Norjan entisen puolustus- ja ulkoministerin Thorvald Stoltenbergin puhe Pohjoismaiden yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Varsinkin hänen ajatuksensa pohjoismaisesta puolustus- ja turvallisuuskomissiosta herätti suurta huomiota.
Stoltenberg ei ole kuka tahansa pohjoismainen poliitikko, vaan hänen viiden vuoden takaiset ehdotuksensa pohjoismaisen puolustusyhteistyön tiivistämisestä on tarkkaan luettu ja toimeenpantukin esimerkiksi Islannin ilmavalvonnan kohdalla. Hänen arvovaltaansa ei vähennä hänen poikansa Jensin nousu Norjan pääministerin paikalta Naton pääsihteeriksi. Ei siis ihme, että pohjoismaiset poliitikot esittivät innokkaasti hartaat ajatuksensa Thorvald Stoltenbergille, jonka tiedetään olevan edelleen vaikutusvaltainen mies ammattipolitiikasta vetäydyttyäänkin.

Pohjoismaisiin visioihin kuuluu myös saamelaisten toive saada pysyvä edustajanpaikka pohjoismaiden neuvostossa. Tällä hetkellä heitä kuullaan useasti, mutta heiltä puuttuu oikeus osallistua keskusteluihin istunnoissa. Sen sijaan pohjoismaiden itsehallintoalueet Grönlanti, Färsaaret ja Ahvenmaa ovat edustettuina osana Tanskan ja Suomen valtuuskuntia.
Pohjoismaisiin visioihin kuuluu näkemys Pohjoismaisesta liittovaltiosta. Tämä ajatus ei vielä saa enemmistön kannatusta, mutta toisaalta yhdistymistä monilla aloilla pidetään toivottavana päämääränä.
Esimerkiksi neuvoston keskiryhmä, johon kuuluvat muun muassa Suomen keskustapuolue, vihreät ja rkp peräänkuuluttavat rajatonta terveydenhoitoa ja energiayhteistyötä. Yhteistyötä tehdään jo ilmastonmuutoksen torjunnan eteen ja kaikenlaisten rajaesteiden poistamiseksi. Nuorten pohjoismainen neuvosto ehdottaa yhteistä sähköistä valintaportaalia opiskelijoille.

Minun visiooni Pohjolasta kuuluu luonnonvarojen ekologisesti lestävä hyödyntäminen. Tulevaisuuden Pohjolaan kuuluu suvaitsevaisuus ja jokaisen hyväksyntä omana itsenään. Tulevaisuuden Pohjolassa eletään ilman raja-aitoja ja ennakkoluuloja. Tulevaisuuden Pohjolassa jokaisella on toivo ja tulevaisuus eli mahdollisuus kehittyä ja löytää oma mielekäs paikkansa yhteiskunnassa. Huomisen Pohjolassa jokaisella on turvallinen olo.
Olemme jo hyvällä matkalla kohti parempaa, kaikille tasa-arvoista ja turvallista Pohjolaa.

Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Työtä tarvitaan edelleen Itämeren tilan parantamiseksi, päästöjen vähentämiseksi ja myrkyllisistä arjen kemikaaleista pääsemiseksi. Yhdessä pohjoismaat voivat vaikuttaa turhien antibioottien vähentämiseksi Euroopassa. Yhdessä pohjoismaat voivat vaikuttaa oppimistulosten parantamiseen ja viranomaisten työn tehostamiseen paremmin kansalaisia palvelevaksi. Toistensa hyviä käytäntöjä jakaen ja voimavaroja yhdistäen pohjoismaat voivat kamppailla rikollisuutta, ihmiskauppaa ja prostituutiota vastaan.
Yhdessä pohjoismaat voivat suojella arktista haurasta luontoa ja säästää luonnonvaroja tuleville sukupolville. Yhdessä pohjoismaat voivat osoittaa muulle maailmalle elettyään kaksisataa vuotta toistensa kanssa rauhassa, että konflikteihin löytyy ratkaisuja demokratian keinoin ja että ihmiset voivat luottaa siihen, että heidän ihmisoikeutensa ovat turvattuja huolimatta siitä, kuka maata kulloinkin hallitsee.

Kategoria(t): Kirjoituksia. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.