Satun puheita Pohjoismaiden Neuvoston täysistunnossa Oslossa 29.10-1.11.2013

Ihmiskaupasta

Arvoisa puheenjohtaja! Kiitän keskiryhmän puolesta ministerineuvoston raportista koskien ihmiskaupan vastaista toimintaa vuonna 2013. Raportti on selkeä ja antaa selkeän kuvan toimista, joita ministerineuvostossa on tehty ja tehdään ihmiskaupan torjumiseksi.
Meidän on aika aukaista silmät sille, että ihmiskauppaa esiintyy yhtälailla Pohjoismaissa kuin muuallakin ja seksikauppaan ja prostituutioon liittyvä väkivalta on aivan yhtä raakaa ja väkivaltaista kuin muuallakin. Siksi on tärkeää, että paitsi että kehitämme yhteistyötä viranomaisten kesken, keskitymme myös ihmiskaupan uhrien suojelemiseen ja heidän hoitoonsa sekä heidän elämänuskonsa, toivonsa ja itsetuntonsa palauttamiseen. Uhrit tarvitsevat erityistä suojelua.
Koska ilmiö on hankala lähestyä ja jopa hankalasti tunnistettava, on tärkeää, että kuten kolmivuotisessa ohjelmassa on tehty, osaamista vahvistetaan ja varmistetaan riittävät resurssit taisteluun ihmiskauppaa vastaan. On tärkeää vahvistaa poliisiyhteistyötä. Esimerkiksi Norjan poliisilla on Suomessa hyvä maine hyvien käytäntöjen kehittämisessä, ja näitä käytäntöjä voi varmasti jakaa muiden Pohjoismaiden kesken.

Etsivää työtä tekevät henkilöt saattavat nähdä sellaista, joka herättää epäilyksiä, että toiminta ei mene enää normaalin toiminnan piiriin. Onkin tarpeellista laajentaa myös ihmisten tietoisuutta siitä , millaisia muotoja ihmiskauppa ottaa ja mitä tehdä , jos näkee esimerkiksi hyvin nuoren henkilön paljon vanhemman henkilön seurassa paikassa , missä heidän ei missään tapauksessa kuuluisi olla.
Ainakin Suomessa on huomattu oikeusprosesseissa, että heikossa tilanteessa ja heikossa kunnossa oleva ihminen ei aina osaa hyödyntää mahdollisuutta käyttää avustajaa oikeusprosesseissa. Kysymys “ Oletko ihmiskaupan uhri?” Saattaa olla hyvin teoreettinen, eikä ihminen välttämättä osaa huonon kuntonsa tai huonon kielitaitonsa vuoksi hahmottaa tilannetta kokonaisuudessaan.

Lopuksi, on tärkeää, että yhteistyötä tehdään edelleen kaikilla tasoilla tämän ilkeimmän ja ihmistä nöyryyttävimmän ilmiön kohdalla ha että työhön varataan vahvat resurssit. On myös tärkeää, että Pohjoismaina toimimme myös kansainvälisissä elimissä ihmiskaupan torjumiseksi.

Tasa-arvosta

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Kun katsoo kansainvälisiä raportteja ja eurooppalaisia tasa-arvoindeksejä, voi huomata selvästi, että Pohjoismaat ovat huomattavasti muuta Eurooppaa edellä, mitä tulee esimerkiksi naisten asemaan työmarkkinoilla, käytettävissä olevan rahan määrään, koulutuksen tasoon ja vallankäyttöön. Silti meilläkin on vielä paljon kurottavaa esimerkiksi naisten palkoissa suhteessa miesten palkkoihin ja ikääntyneiden naisten köyhyyden poistamisessa. Naisen eläke on edelleen noin 70 prosenttia miehen eläkkeestä , ja eläkeikäisten naisten köyhyysriski on eurooppalaisittainkin hyvin korkea. Tätä ei voi hyväksyä.
Kuten kaikki kuulimme ja olimme huomanneet, tehdään pohjoismaista yhteistyötä tasa-arvosektorilla paljon. Ministerineuvoston tasa-arvoselonteko, josta kansalais-ja kuluttajavaliokunta haluaa kiittää, osoittaa, että ministerineuvostossa tasa-arvo otetaan vakavasti sisällyttämällä tasa-arvonäkökulma hankkeisiin ja yhteistyöohjelmiin sekä asettamalla tavoitteet yhteistyölle.

Tasa-arvo on siis korkealla priorisoitu pohjoismaisessa yhteistyössä ja aihepiiri, jota tuodaan esille myös kansainvälisissä yhteyksissä. Siksi on tärkeää, että työn etenemistä seurataan tiiviisti ministerineuvostojen välillä.

Ministeri kertoi äsken hyvin, mitä se työ ministerineuvostoissa tarkoittaa. Kuitenkin sukupuolinäkökulman valtavirtaistuminen erityisalojen ministerineuvostoissa vaatii erityistä huomiota laadun ja tulosten varmistamiseksi. Vuodesta 2014 alkaen otetaankin käytäntöön n yhtenäinen raportointimalli ja muutenkin tehostetaan toimia sukupuolinäkökulman valtavirtaistumiseksi.

Saamen kielestä

Arvoisa presidentti! Saamelaiset ovat Euroopan Unionin alueella ainoa alkuperäiskansa. En puhu nyt saamelaissopimuksesta, josta neuvottelut tulisi saattaa loppuun vuoteen 2015 mennessä ja johon kansalais-ja kuluttajavaliokunnassakin olemme kiinnittäneet erityistä huomiota. Puhun sen sijaan saamen kielistä. Niitähän puhutaan vielä 9-10 kappaletta, mutta pienimpien saamen kielten puhujia on vain muutamia kymmeniä.

Kieli on tärkeä osa ihmisen identiteettiä ja minuutta. Ihminen on kokonainen ainoastaan, jos hänellä on oma kieli. Suomessa on kielipesätoiminnalla saatu hyviä tuloksia, mutta esimerkiksi Koltan saame on hyvin uhanalainen.

Kysyisin vaikkapa Norjan uudelta pääministeriltä onnittelut: Millä tavalla Pohjoismaina voisimme tukea paremmin saamen kielen asemaa ja millä tavalla voisimme tukea saamen kielten ja identiteetin säilymistä myös Venäjällä Kuolan alueella?

Norjan eläkeläiset Ruotsissa

Kiitän ministeriä tästä selonteosta, jonka kansalais- ja kuluttajavaliokunta on teiltä pyytänyt. Ongelmahan on se, että tämä informaatio, jonka norjalaiset eläkeläiset ovat saaneet, on ollut suullista. Käsittääkseni se on ollut suullista, ja sen vuoksi siitä ei ole jäänyt kirjallisia dokumentteja, joiden perusteella voitaisiin arvioida informaation oikeellisuutta.

Tosiasia on se- valiokuntakin on kuullut eläkeläisiä että joukko eläkeläisiä, oli se siten iso tai pieni , on joutunut erittäin suuriin taloudellisiin vaikeuksiin, menettänyt käytännössä omaisuutensa tämän heidän mukaansa virheellisen informaation vuoksi.

Jos asiaa ei voida ratkaista oikeusteitse, mitkä ovat silloin keinot helpottaa eläkeläisten tilannetta ja korjata nämä ilmeisesti veroviranomaisten itse tietämättömyydestä tai jostain syystä väärinymmärryksestä tai mikä syy sitten on ollutkin – aiheutuneet virheet? Mitkä ovat keinot korvata tämä tilanne eläkeläisille?

Kategoria(t): Kirjoituksia. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.