Kuka saa ratkaista syrjäytymisongelman?

Presidentti Niinistön kampanja ”Ihan tavallisia asioita” esittelee
keinoja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Päätoimittaja Markku
Mantila (Kaleva 16.9.) käsitteli kolumnissaan presidentin työryhmän
kokoamia neuvoja ja sen herättämää keskustelua. Mantila suomi
voimakkaasti neuvoja kommentoineita henkilöitä. Vihreitä naisia hän
nimitti ”pieniksi” ja ”kiukkuisiksi” ja syytti heitä omien ideoiden
puuttumisesta.

Oulun seudun Vihreät naiset ry on syyskuussa 2006 perustettu järjestö,
jonka jäsenmäärä kasvaa jatkuvasti. Tällä hetkellä jäseniä on jo yli
60. Tavoitteenamme on edistää tasa-arvoa ja rohkaista naisten
yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa Oulun seudulla. Vahvistamme
naisten kykyjä ja taitoja toimia elinympäristön ja luonnonvarojen
suojelun sekä kestävän kehityksen hyväksi. Me emme koe itseämme
pieniksi tai kiukkuisiksi – päinvastoin, joukkoomme mahtuu aivan
kaikenlaisia naisia! Syrjäytyminen on meidänkin joukossamme
tunnistettu vakavaksi ongelmaksi ja haluamme siksi ottaa aktiivisesti
osaa keskusteluun.

Pidämme erittäin arvokkaana, että presidentti on ottanut nuorten
syrjäytymisen estämisen painavaksi asiakseen. Mielestämme työryhmän
esittämät ”ihan tavalliset” ideat ovat hyöyllisiä ”ihan tavallisille”
perheille, joiden elämänhallinta syystä tai toisesta horjuu. Vihreät
naiset (ja monet muutkin) ovat kuitenkin nostaneet esille, että kovin
uusia avauksia kampanjaan ei sisälly. ”Ihan tavalliset” neuvot eivät
valitettavasti palvele joka päivä syrjäytymisen kanssa taistelevia
suomalaisia. Pienituloinen perheenäiti ei mieti, miten saada nuoren
”törsäämiseen tolkkua”. Alkoholistille puuttuminen ”nuorten
örveltämiseen” voi osoittautua hankalaksi. Asunnottomille ”rutiinien
luominen” on varsinainen haaste. Työttömiltä ei onnistune nuorten
aikainen työelämään tutustuttaminen jne.

Päinvastoin kuin Mantila kirjoituksessaan väitti, vihreillä naisilla
on konkreettisia vaihtoehtoja kaikkien heikoimmassa asemassa olevien
tukemiseksi. Kuntatasolla on puututtava lähisuhdeväkivaltaan paljon
nykyistä ponnekkaammin. Turvakotiverkosto on laajennettava koko maan
laajuiseksi, ja ovien on auettava myös lapsettomille. Moniammatillisen
yhteystyön täytyy kunnissa tarkoittaa sitä, että perheitä tuetaan aina
kokonaisuutena, eikä perheenjäseniä turhaan juoksuteta eri toimijoiden
luona. Kodinhoitajat täytyy palauttaa kuntien palkkalistoille
perheiden odottamattomia tilanteita varten. Maahanmuuttajanaisten
kouluttaminen on äärimmäisen tärkeää niin naisten itsensä kuin heidän
perheidensäkin kannalta.

Valtakunnallisesti syrjäytymistä voidaan pyrkiä ehkäisemään jakamalla
perhevapaiden kustannukset tasapuolisesti työnantajien kesken ja
pidentämällä isyysvapaita pohjoismaista saadun mallin mukaisesti.
Työelämän joustojen reipas lisääminen auttaa etenkin
yksinhuoltajaperheiden tilannetta. Vihreiden perustulomallilla voidaan
turvata toimeentulo pienituloisille ja pätkätyöläisille myös pätkien
välissä.

Presidentti Niinistön ”ihan tavallisia asioita” -kampanjan ideat oli
tarkoitettu myös keskustelunavaukseksi. Rakentava kritiikki vie
asioita eteenpäin ja synnyttää uusia ideoita. Suomessa vallitsee
onneksi edelleen sananvapauden periaate. Ei ole tarpeen kilpailla,
kuka saa ratkaista syrjäytymisongelman.

Satu Haapanen, puheenjohtaja
Marianne Isola, varapuheenjohtaja
Oulun seudun Vihreät naiset ry

Kategoria(t): Kirjoituksia. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.