Kirjallinen kysymys – eläinvalvonnan resurssit

Eduskunnan puhemiehelle

Eläinvalvonnan resurssit ovat Suomessa puutteelliset. Tästä johtuen valvontaeläinlääkäreillä on liikaa työtä ja eläinten hyvinvointi kärsii. Esimerkiksi Joensuun ainoa valvontaeläinlääkäri irtisanoutui alkuvuodesta, sillä hän koki olevansa voimaton liian suuren työtaakan edessä. Hän joutui hoitamaan yksin koko maakunnan valvontaeläinlääkärin työt. Alle viidessä kuukaudessa kertyi 80 eläinsuojelutarkastusta ja 6 000 ajokilometriä. Tarkastuksista vain muutama oli sellaisia, joissa puutteita ei havaittu.

Lisäksi eläinten hyvinvoinnissa on niin suuria puutteita, että käytännössä valvovan eläinlääkärin työ on eläinten hyvinvoinnin valvonnan sijaan akuuttien eläinsuojelurikosten ja -rikkomusten valvontaa. Joensuun tapauksessa suurin osa ilmoituksista oli aiheellisia ja edellytti valvontaeläinlääkäriltä kiireellisiä toimenpiteitä. Noin 10 prosenttia tapauksista johti rikosilmoitukseen ja esitutkintapyyntöön tai virka-apupyyntöön.   Eläinsuojeluilmoituksia tulee entistä enemmän ja eläinten elinolot ovat paikoin erittäin huonot, mutta valvontaeläinlääkärien virkoja ei perusteta tarpeeksi. Ennaltaehkäisevään työhön eli neuvontaan usein aika ei riitä ollenkaan. Valvontaeläinlääkärin työhön kuuluu eläinsuojelu-, eläintauti- ja hygieniavalvontaa.

Hallitusohjelmassa todetaan, että eettisen elintarviketuotannon keskeinen tekijä on tuotantoeläinten hyvinvointi. Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut vahvistamaan eläinten hyvinvointia, eläinvalvontaa ja sen rahoitusta. Erityisesti eläinlääkärien saatavuuteen kiinnitetään huomiota. Ohjelma lupaa vahvistaa eläinvalvontaa ja sen rahoitusta, suunnaten sitä riskiperusteisesti.

Hallitusohjelmassa todetaan myös, että nimetään eläinsuojeluasiamiehen virka maa- ja metsätalousministeriöön.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo taata riittävät resurssit eläinsuojeluvalvontaan ja valvontaeläinlääkäreille eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi? Kuinka eläinsuojeluasiamiehen virkanimitys on edennyt?

Kategoria(t): Kirjoituksia. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.