Talvivaaran kaivos lupaehtojen mukaiseksi viipymättä – toiminta tarvittaessa keskeytettävä

Talvivaaran nikkeli- ja sinkkikaivos Kainuun Sotkamossa on hoitanut leiviskänsä hälyttävän huonosti. Viranomaisten tuleekin harkita kaivoksen toiminnan keskeyttämistä, ellei yhtiö saa toimintaansa lupaehtojen mukaiseksi. Kaivos on päästänyt vesistöihin sulfaattia, mangaania ja natriumia huomattavasti yli ympäristölupahakemuksessaan mainitsemien arvojen.

Kaivoksen käyttämä metallien liuotusmenetelmä liuottaa mineraaleista myös uraanin. Tämän yhtiö on käsittääkseni tiennyt jo kaivoslupaa hakiessaan, mutta ei ole asiasta kertonut. Nyt kaivos hakee lupaa kaivospiirin laajentamiseksi sekä uraanin erottamiselle, jolloin kaivos muuttuisi luonteeltaan uraanikaivokseksi. Tällä hetkellä liukeneva uraani sekä torium sijoitetaan muiden ylimääräisten metallien kanssa niin sanottuun sakka-altaaseen, josta ne voivat valua luontoon.

Kaivosyhtiön röyhkeydellä ei näytä olevan rajaa. Sivustollaan se kuvailee itseään ympäristöstä ja sosiaalisesti vastuuntuntoiseksi yritykseksi. Silti yhtiö ei ole onnistunut pysymään ympäristölupahakemuksensa päästörajoissa, vaan hakee nelikymmenkertaisia päästöoikeuksia sulfaatille ja kaksikymmenkertaisia päästöoikeuksia natriumille. Se on laiminlyönyt sosiaalisen vastuunsa vaarantamalla lähellä asuvien ihmisten terveyden.

Kukaan ei halua enää ostaa tonttia Talvivaaran naapurustosta, marjastajat ja sienestäjät ovat menettäneet keruumaansa, seurakunta on siirtänyt lasten leirejä muualle lasten saamien iho-oireiden vuoksi, eivätkä mökkeilijät voi käyttää Talvivaaran lähijärvien vettä edes kiuasvetenä, koska vesi sisältää niin paljon mangaania.

Sotkamo on ollut toistaiseksi suosittu matkailualue sekä suomalaisten, että venäläisten turistien keskuudessa. Talvivaara hajuhaittoineen ja jätevesipäästöineen heikentää merkittävästi alueen luonto- ja kylpylämatkailua. Turistien hävitessä kärsivät paikalliset yrittäjät ja koko Kainuun kehittyvä matkailu.

Talvivaaran epäonnistunut kaivoshanke uhkaa huonolla maineellaan koko Pohjois-Suomen muuta kaivostoimintaa. Onko meillä varaa vaarantaa Kainuun ja Pohjois-Suomen elinkeinot ja asukkaiden terveys yhden ahneen ja piittaamattoman yhtiön vuoksi? Talvivaaran kaivostoiminta onkin välittömästi pysäytettävä, ellei sen toiminta muutu heti lupaehtoja täyttäväksi. Mikäli Talvivaaran kaivoksen toiminta joudutaan keskeyttämään sen laiminlyöntien vuoksi, on yhtiön ja Ely-keskuksen etsittävä kaivoksella työskenteleville väliaikainen työpaikka terveissä kaivoshankkeissa tai muissa vastaavissa töissä. Viranomaisilta odotetaan nyt jämäkkää toimintaa ja selkeä viesti jo kuukauden sisällä kaivoksen toiminnan jatkumisesta.

Kategoria(t): Kirjoituksia. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.