Maaseutu haltuun!

Vihreä lanka 16.9.2011

Vihreillä on tuhannen taalan paikka näyttää, että meistä on maaseudun kehittäjiksi. Keskustalaisen vallan murruttua tilanne on historiallinen: elämää maalla voidaan tarkastella uusista näkökulmista käsin.

Maaseudussa kiteytyvät monet vihreille tärkeät arvot: ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, eläinten hyvinvointi, luontoa kunnioittava elämä ja perustarpeisiin liittyvät asiat kuten puhdas ruoka.  

Edellytykset maaseudun kehittämiselle vihreään suuntaan ovat paremmat kuin kuunaan. Hallitusohjelman johdannossa todetaan, että ympäristö jätetään tuleville sukupolville paremmassa kunnossa. Ohjelma edellyttää, että maaseutua kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, uusiutuvia energialähteitä tuetaan ja hajautettua energiantuotantoa 
edistetään. EU:n komissio puolestaan on laatimassa luonnon monimuotoisuuden strategiaa, joka ulottuu vuoteen 2020. Strategian nähtävillä olevat suuntaviivat ohjaavat biodiversiteetin vahvistamiseen koko EU:ssa, myös maaseudulla. 

Unionin liikkeelle lähtenyt maatalousuudistus vaikuttaa myönteiseltä. Ensinnäkin uudistus lähtee ajatuksesta, että maataloutta voidaan harjoittaa koko EU:n alueella. Se tulee sisältämään ns. vihertämistoimenpiteitä, joilla tarkoitetaan, että koko tukijärjestelmä toimii ympäristön hyväksi. Toki vihertämiseen sisältyy riski, että raskaamman sarjan luonnonsuojelulliset toimenpiteet syrjäytetään viherpesun kautta. Onko uhka todellinen, paljastunee uudistuksen kunnolla käynnistyttyä.

Kotikentällä vihreät ovat saaneet vahvistusta maaseudun kehittämiseen vastaperustetun Maaseutu ja erävihreät ry:n muodossa. Yhdistyksen jäsenten ääntä kannattaa kuulla Vihreää politiikkaa edistettäessä.

Kysyntä luomutuotteista ja ekopalveluista kasvaa edelleen. Kysyntään pitää vastata myös kuntien talousarvioissa, joita parhaillaan laaditaan. On oleellista, että päättäjät esittävät talousarvioihin rahoja lähiruoan hankkimista varten, ja että kunnat kilpailuttavat hankintansa enemmän laatua kuin hintaa painottaen. 

On ryhdyttävä tuumasta toimeen vihreän maaseudun kehittämisessä. Edellytykset tähän on olemassa. Tarvitaan vain ihmisiä, yhteistyötä ja esimerkkejä siitä, miten maaseutu saadaan kukoistukseen. Kuntavaalitkin kolkuttelevat 
ovella. Jotta todellinen muutos tapahtuu, tarvitaan valtuustoihin vihreitä valtuutettuja. Vihreiden näkyvyys varteenotettavana poliittisena ja käytännöllisenä vaihtoehtona täytyy tapahtua siellä, missä ihmiset ovat – maaseudulla.

Kategoria(t): Kirjoituksia. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.