Päivähoidosta

Subjektiivinen päivähoito-oikeus on säilytettävä. Ryhmät ovat liian suuria, ja niinpä tarvittaisiin ryhmäkokoja pienentävä asetus ja nimenomaan niin ,etteivät ryhmät saisi edes tilapäisesti kasvaa yli tämän asetuksen.

Lastentarhanopettajien palkkaus on korjattava ja lastentarhanopettajille kuten lastenhoitajillekin pitäisi olla tilaisuus päästä täydennyskoulutukseen edes kerran vuodessa, mieluummin puolivuosittain.

Olen sitä mieltä, että päiväkotien johtajille pitäisi antaa korkeintaan yksi suuri yksikkö johdettaviksi, jotta heillä olisi aikaa huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista ja koko yksikön pedagogisesta ja lastenhoidollisesta suunnittelusta ja suunnitelmien totetuttamisesta. Henkilökunnalla on oikeus saada työvuorolistat ajoissa ja riittävällä henkillöstömitoituksella varustettuna. Sijaisten saamiseen tulee suhtautua vakavasti esim. sijaisreservillä. Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien työsuhteita ei saa pätkiä, vaan ne on vakinaistettava esim. vuoden korkeintaan kahden vuoden jälkeen. Lastentarhanopettajille pitää tarjota mahdollisuus työkiertoon koulun puolella ja toisin päin.

Päiväkodeissa on taattava riittävät hengähdystauot henkilökunnalle.

Olen sitä meiltä, että päiväkotien pedagogista osaamista vahvistaisi päivähoidon siirtyminen opetustoimen/opetus- ja -kulttuuriministeriön alaisuuteen, jolloin myös yhtenäinen oppimisen polku voitaisiin taata pienestä pitäen. Tämä toisi lastentarhanopettajille lisää arvostusta pedagogiseen johtajuuteen ja antaisi mahdollisuuden ym. työkiertoon.

Laadukas päivähoito merkitsee myös sitä,että henkilöstön yhteistyö pelaa, ja päiväkodeissa vallitsee arvostavaa ilmapiiri. Siksi erityisesti henkilökunnan hyvinvointiin, jaksamiseen ja turvallisuuteen on satsattava.

Päiväkotien tärkeä rooli on perheen tukemisessa. Erityistuen osoittaminen myös päivähoitoon olisi tarpeellista ns. erityislasten ja maahanmuuttajalasten osalta.

Olen ollut tyytyväinen omien lasteni päivähoitoon. Voin jättää pienimmäiseni turvallisin mielin joka aamu hoitoon, samoin kuin ekaluokkalaiseni koulun puolelle. Näen kuitenkin, että päiväkodissa henkilökunnalta vaaditaan todella paljon ja varsinkin meille keski-ikäisille ja ikääntyville naisille jatkuva metelissä oleminen ja vaativat työolosuhteet on väsyttävää. Kylmät ja märät luonnonolosuhteemme eivät työtä helpota… Haluan edistää päiväkotien laadukkuutta ja opettajien ja hoitajien hyvinvointia.

Kategoria(t): Kirjoituksia. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.