Hallitus on valmis

Julkaistu Forum24:ssä 22.6.2011

Uusi hallitusohjelma Suomelle on syntynyt. Sopu ohjelmasta syntyi kuuden puolueen yhteistyönä viime perjantaina kaksi kuukautta vaalien jälkeen. Ohjelmaa hiottiin komeassa säätytalossa aamuvarhaisesta iltamyöhään, joskus öisinkin kolmen viikon ajan. Kuuden puolueen painotusten sovittaminen yhdeksi ohjelmaksi on sinänsä saavutus ja voi onnistua ainoastaan vakaissa yhteiskuntaoloissa. “Omien” silmissä ohjelman täytyy kyetä toteuttamaan keskeisiä päämääriä, joita poliittinen liike on itselleen asettanut, sekä arvoja, joiden perustalle päämäärät ja toiminta rakentuvat.

Moni epäilee hallitusohjelman kestävyyttä. Se nähdään tulevien kuukausien aikana. Itse näen, että ohjelmalla on hyvät onnistumisen edellytykset. Vaaleissa ääniään menettäneiltä puolueilta löytyy nöyryyttä. Yhteinen tahto eriarvoisuuden poistamiseksi ja talouden vahvistamiseksi on kova.

Viime kädessä hallitusohjelman kestävyys punnitaan siinä, kuinka hyvin se toteuttaa hallituspuolueiden näkemyksiä taloudesta, sosiaalisesta hyvästä ja ympäristöstä. Näille kolmelle elementille rakentuu kunkin yhteiskunnan elämä ja toiminta. Yksikään vallankäyttäjäpuolue ei voi jättää huomiotta mitään yhteiskuntakolmion osaa, olletikin että niiden punnukset sijoittuvat kolmion eri kulmiin. Niinpä vaikka vihreiden toiminnan perusta onkin ympäristönsuojelussa, täytyy vihreiden yhtälailla huomioida sosiaalinen ja taloudellinen kestävä kehitys. Samaa pätee toisiinkin puolueisiin.

Kestävä yhteiskunta syntyy, kun ympäristö, talous ja sosiaalinen hyvä ovat tasapainossa ja tukevat toisiaan. Seuraavaksi tarkastelen näiden kolmen suhdetta.

Ympäristö luo perustan koko järjestelmälle. Jos ympäristön tila on huono, kärsii koko systeemi. Hyvä ympäristönhoito takaa riittävät luonnonvarat taloutemme perustaksi. Puhdas ruoka pitää lapsemme terveinä ja meidät aikuiset jaksavina ja elinvoimaisina. Luonto jakaa lahjojaan henkiselle virkistymisellemme. Ilman monimuotoista luontoa meiltä loppuvat ruoka ja happi.

Toisistaan riippuva ihmiskunta tarvitsee oikeudenmukaisen talouden. Talouden rattaina toimivat työ ja hyödykkeiden vaihto. Nykypäivän talous on pitkälti virtuaalista ja perustuu tiedon siirrolle ja sen prosessoinnille. Silti, ihmisen materiaaliset perustarpeet eivät muutu mihinkään. Kuinka saamme talouden ja luonnon sopusointuun, on ihmiskunnan kuuma kysymys. Hyvä ympäristö palvelee kestävää taloutta. Hyvin hoidettu talous kunnioittaa luonnon monimuotoisuutta. Ilman puhdasta luontoa romahtaa myös talous. Sen ovat lukuisat ihmisten toiminnasta johtuneet katastrofit osoittaneet.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja talous ovat kuin keinulauta. Hyvinvoiva ihminen jaksaa osallistua talouden pyörittämiseen ja toisaalta kestävä taloudenpito eli työ ja riittävä toimeentulo ylläpitävät ihmisten jaksamista ja edelleen tervettä taloutta.

Yhdenkin ulottuvuuden: ympäristön, talouden tai sosiaalisen oikeudenmukaisuuden laiminlyönnillä on kalliit jäljet. Tästä on jo liikaa merkkejä ympärillämme, katsoimmepa lähelle tai kauas. Uuden hallituksen tehtävä on saattaa ympäristö, talous ja sosiaalinen kehitys tasapainoon ja hyvälle tolalle. Siinä sen tavoite, toimeksianto ja onnistumisen mitta.

Kategoria(t): Kirjoituksia. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.