Järjestä kirjoitukset ajan mukaan tai otsikon mukaan

Kirjoitukset vuodelta 2017

Uusi valtuustokausi alkoi!

6.6.2017

Aivan loistavaa! Meillä on uusi dynaaminen valtuustoryhmä, jonka energia tarttuu ja saa ryhtymään töihin aivan kuin olisin ensimmäistä kertaa politiikassa mukana. Kuitenkin, minullakin alkaa jo neljäs valtuustokausi, joka varmaan nuoremmista valtuutetuista tuntuu älyttömän “kokeneelta”. Kuitenkin politiikan ihanin puoli on se, että siinä oppii koko ajan – vielä vuosien jälkeenkin.

Oppiminen ja kova työnteko päällimäisenä mielessä tartun uuteen toimeeni Sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajana. Tuntuu aivan mielettömän hienolta alkaa johtaa lautakuntaa, joka on vastuussa lastemme ja nuortemme hyvinvoinnista ja oppimisesta sekä kulttuurimme rikkaudesta ja monimuotoisuudesta tässä kaupungissa ja paljosta muusta! Olen innostunut lähtemään mielenkiintoiselle ja haastavalle neljän vuoden matkalle toisten lautakunnan jäsenten ja sivistyspuolen virkamiesten sekä tietysti aktiivisten kuntalaisten kanssa. Jo nyt on tullut yhteenottoja kaupunkilaisilta, vaikka puheenjohtajuus lyötiin lukkoon vasta eilen illalla.

Tärkeää on tietysti ajan varaaminen luottamustehtävän hoitoon ja aikataulujen  hallinta. Haluan hoitaa luottamustoimeni hyvin, ja siksi olen päättänyt, etten hae muita palkkatöitä Siku-lautakunnan puheenjohtajuutta hoitaessani. Sikun puheenjohtajuudesta maksettava palkka 2750 euroa kuukaudessa miinus verot vastaa kutakuinkin luokanopettajan palkkaa. Koen suurta kiitollisuutta, kun saan mahdollisuuden hoitaa tärkeää luottamustointa kokopäiväisesti. Suurin osa valtuutetuista hoitaa luonnollisesti luottamustointa oman työnsä ohella, ja minäkin olen sitä vuosikausia tehnyt, joten tiedän, että ihmiset, jotka hakeutuvat politiikkaan hoitamaan meidän kaikkien yhteisiä asioita eivät sitä tee todellakaan kokouspalkkioiden vuoksi, vaan useimmat haluavat olla aidosti mukana rakentamassa maailmaa paremmaksi. 

Nyt alan perehtyä Sikun isoihin asiakokonaisuuksiin tapaamalla uuden ja vanhan lautakunnan jäsenet, lukemalla entiset pöytäkirjat ja hallintosäännön ja vierailemalla monessa paikassa, jossa lapsemme ja nuoremme aikaansa viettävät oppien, opiskellen ja vapaa-ajallaan. Kulttuuritoimijoihin tutustuminen on syksyn aikana on asialistalla, samoi  kaupungin yhteisötoimintaan, osallisuuteen ja tasa-arvotoimenpiteisiin perehtyminen. 

Aloitin poliittisen urani Nuorisoasiainlautakunnan puheenjohtajana vuonna 2000. Tästä työstä jäi hyvät ja rakkaatkin muistot. Sen jälkeen hallintokuntia on Sikun alle yhdistetty ainakin neljä, joten nyt on kahden munan kakun sijaan ainakin kahdeksan munan kakku haukattavana ja varmaan vähän leivottavanakin. Odotan innolla työtäni Sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajana!

Valtuustoaloitteet 2017

Kategoriat: Kirjoituksia | Jätä kommentti

Kuntavaalit 2017

Huhtikuun 9. päivä valittava kaupunginvaltuusto päättää kouluasioista, varhaiskasvatuksesta, harrastusmahdollisuuksista, rakentamisesta, joukkoliikenteestä ja luonnonsuojelusta kunnan alueella. Kuntapäättäjät osallistuvat myös maakunnalliseen työskentelyyn maakuntavaltuustossa ja maakuntahallituksessa, ja siten vaikuttavat tulevien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen ja laatuun.

Minä haluan, että oululaiset ja Oulussa asuvat voivat hyvin kaikin tavoin. Minulle on tärkeää, että koulujen ja päiväkotien ryhmäkoot ovat pienet ja opettajat ja kasvattajat jaksavat työssään. Koulumatkojen turvallisuus on arvioitava tapauskohtaisesti, lasten ja nuorten turvallisuus ensisijaisena tavoitteena. Olen erikoisluokkien puolella.

Vanhusten laadukas hoito toteutuu parhaiten riittävällä henkilöstöllä. Omaisten on voitava jättää vanhus tai sairas omainen hoitoon luottavaisella mielellä. Omaishoitajien työtä on tuettava kaikin tavoin.

Olen huolissani sekä nuorten, että nuorten perheiden tilanteesta. Oulussa on edelleen vaikea saada matalan kynnyksen palvelua, kun lapsi tai nuori oirehtii psyykkisesti. Tähän on saatava muutos. 

Moni nuori perhe ajatuu väsymykseen ja eroon, kun he yrittävät yksin selvitä arjen haasteista. Kotiin saatavaa apua on lisättävä, ja siitä on tiedotettava neuvoloissa ja päiväkodeissa.

Mielestäni Oulun tulee jatkaa hyvää asuntopolitiikkaa tarjoamalla edullisia vuokratontteja ja turvaamalla kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentaminen keskustaan. 

Ydinkeskustan elinvoimaisuudesta on moni oululainen huolissaan. Pohjoinen pääkaupunki tarkoittaa elävää liiketoimintaa, kulttuuria ja toimivaa joukkoliikennettä. Haluan olla rakentamassa elinvoimaista Oulun, joka houkuttelee ihmisiä tulemaan tänne opiskelemaan ja työskentelemään. Tuen yrittäjyyttä, jolla luodaan elinvoimaa ja uusia työpaikkoja. 

Oulun kaupungin on tehtävä läheistä yhteistyötä yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa. Oulun on pidettävä hyvä huoli edunvalvonnastaan valtakunnallisella tasolla ja harjoitettava kestävää henkilöstöpolitiikkaa. Meidän on pidettävä kiinni osaajista, ja taattava ihmisille työrauha. Myös ulkomaalaisten osaajien perheistä on huolehdittava, sillä moni valitsee asuinpaikkansa sen perusteella, onko myös perheellä hyvä asua. Kansainvälinen koulu tukee ulkomaalaisten asiantuntijoiden hakeutumista pohjoiseen pääkaupunkiin.

Suomen turvapaikkapolitiikka on tällä hetkellä kohtuutonta, ja epäinhimilistä. Kuntatasolla voidaan huolehtia turvapaikanhakijoista tarjoamalla heille kielikoulutusta ja mahdollisuus työntekoon. Tällä hetkellä liikennejärjestelyt eivät tue turvapaikanhakijoiden esikotoutumista, bussivuoroja vastaanottokeskusten ja keskustan välillä on lisättävä, ja matkojen hintaa alennettava ns. hiljaisina tunteina. Tämä alenus koskisi kaikkia kaupunkilaisia.

Sanginjoen ulkometsä on suojeltava. Hietasaaren luonnosta on huolehdittava ja huvipuistolle etsittävä toinen paikka esimerkiksi kaupunkiin johtavien valtaväylien varrelta. Luonto on arvokas asia, joka tuhotaan peruuttamatyomasti väärillä päätöksillä. Kaupungin päättäjien kestävän kehityksen osaamista on lisättävä.

Tasa-arvon ja osallisuuden huomioiminen päätöksenteossa on tärkeää. Päätösten valmistelussa on kuultava nuoria, ikääntyneitä, vammaisia, naisia, miehiä, seksuaalivähemmistöjä ja maahanmuuttajaryhmiä, ja päätösten vaikutukset arvioitava näiden ryhmien näkökulmasta käsin. Tämä on kaikkien etu.

Olen ehdokkaana kuntavaaleissa, koska haluan antaa aikaani yhteisten asioiden hoitoon ja haluan työskennellä inhimillisemmän ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Olen kokenut poliitikko ja minulla on tietoa, taitoa ja laajat verkostot vaikuttaa asioihin. Haluan  olla mukana tekemässä Oulusta hyvää kaupunkia kaikille asua.

Kategoriat: Kirjoituksia | Jätä kommentti