Lomautukset koulun arjessa

Yksi jos toinenkin päättäjä ja viranhaltija hieroo aivonystyröitään miettiessään, kuinka taantuman selkä taitetaan. Valtion velka ylittää pian 100 miljardia euroa ja kestävyysvaje eli menojen ylitys tuloihin nähden on jopa kymmenen miljardia. Hallituksen uusin rakennepaketti sisältää merkittäviä ehdotuksia kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Niistä osa vaikuttaa suoraan pienten ja suurten kansalaisten arkeen.

Oulua on kurittanut etenkin yhteisöverotulojen romahdus ja työpaikkojen väheneminen. Siksi valtuusto onkin vaikeiden ratkaisujen edessä, jotta Oulun oma kestävyysvaje saadaan kuriin. Ongelmana on tietää, kuinka lyhytnäköinen säästäminen auttaa. Tarvittaisiin työtä, yrittäjiä ja ideoita.

Esille ovat nousseet lomautukset. Suhtaudun niistä saatavaan hyötyyn hyvin epäileväisesti. Erityisen hankalia lomautukset ovat, kun ne kohdistuvat lasten ja nuorten kanssa työskenteleviin. Opettajien lomautukset tarkoittavat koulun arjessa, että lapsi tai nuori ei saa hänelle lain mukaan kuuluvaa opetusta. Oppilaat ovat pääasiassa keskenään luokassa, koska valvojalla on myös toinen ryhmä tai toisia töitä hoidettavanaan ja osa aineista jää kokonaan opettamatta. Liikuntaa on vaikea järjestää turvallisuusseikkojen vuoksi. Lomautuksista kärsivät erityisesti lapset, jotka tarvitsevat tuttua aikuista ja säännöllistä koulurytmiä, sekä lapset joiden erityisopetus laiminlyödään. Kouvolan karut kokemukset opettajien lomautuksista kertovat, että oppilaat joutuivat suoranaisiin vaaratilanteisiin itsestään tai toisista oppilaista johtuen, kun aikuinen ei voinut valvoa. Kenen on vastuu, jos joku lyö toista tai pistää vaikka saksilla?

Työrauhan häiriintyminen aiheuttaa koko kouluväessä motivaation laskemista. Sekä opettajia, että oppilaita vaivaa tunne, että heidän työnsä ei ole arvokasta, ja yleinen hälläväliä tunne lisääntyy. Lukiolaisten lähettäminen itsenäiseen opiskeluun ei toimi läheskään kaikkien kohdalta, eikä videoiden katselu korvaa osaavaa opettajaa. Jokainen opettaja tietää, että yhden ja kahdenkin kollegan puuttuminen vaikeuttaa kaikkien koulutyötä ellei tuttua, pätevää sijaista ole saatavilla. Lomautusten aikana sijaisia ei luonnollisestikaan palkata. Vielä lomautusten päätyttyä kestää kuukausia saada koulutyö raiteilleen.
OAJ:n mukaan lomautuksista tulleet säästöt ovat jääneet pieniksi, kun opettajien sairauspoissaolot ovat kasvaneet, lasten ja nuorten tukiopetuksen ja erityisopetuksen tarve lisääntynyt ja jopa lasten psykiatrisen hoidon tarve kasvanut.

Ja mitä lomautukset aiheuttavat kodeissa? Huolta siitä, onko turvallista lähettää lasta kouluun, josta puuttuu tuttu aikuinen ja riittävä valvonta. Rytmin muutoksesta kärsivät erityisesti hiljaiset, masennukseen taipuvat tai kiusaamisuhan alla olevat lapset. Kouluissa on paljon lapsia, joiden terveydentila vaatii jatkuvaa seuraamista. Nuorten vanhemmilla on luonnollisesti huoli, laskevatko numerot, ja pääseekö opiskelija haluamaansa jatkopaikkaan, kun tiedot ja taidot ovat jääneet puutteellisiksi.
Ennen kuin ryhdytään lomauttamaan, pitää päättäjien tiedostaa kaikki sen mahdolliset seuraukset. Lyhytnäköinen hyöty voi kostautua pahimmillaan vakavin ja kallein seurauksin.

Kategoria(t): Kirjoituksia. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.