Satu vastasi Suomussalmen lukion yhteiskuntatieteenryhmän kysymyksiin.

Satu vastasi Suomussalmen lukion yhteiskuntatieteenryhmän kysymyksiin.

Hei!

Olemme Suomussalmen lukion yhteiskuntatieteenryhmä. Käsittelemme parhaillaan Suomen politiikkaa ja olisimme erittäin tyytyväisiä, jos teiltä liikenisi aikaa vastata kysymyksiimme.

1. Mikä sinua kiinnosti politiikassa niin paljon, että ryhdyit ehdokkaaksi?

Pidän politiikkaa käyttökelpoisena kanavana “parantaa maailmaa” eli työskennellä niiden arvojen ja asioiden puolesta ja eteen, mitä pitää tärkeänä.

2. Miksi juuri Vihreät?

Vihreät on puolue, jonka toiminnan läpäisevänä ajatuksena on maapallosta huolehtiminen, jotta se säilyisi myös tuleville sukupolville hyvänä asuinpaikkana. Vihreät ajavat oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa kaikkien ihmisten kesken. Vihreät pitävä huolta heikommista, ja toiminnan perustana ei ole koskaan taloudellisen hyödyn tavoittelu. Siksi vihreät.

3. Miten sinä puolueessasi ajat nuorten asioita?

Yritän tuoda lasten ja nuorten näkökulman asioihin, kun se on mahdollista. Pidän tärkeänä nuorten äänen esilletuomista nuorten itsensä taholta. siksi tapaan mielelläni nuoria ja kutsun heitä eduskuntaan tutustumaan ja kertomaan elämästään. Olen kirjoittanut ja puhunut paljon nuorten yhteiskuntatakuun toteutumisesta. Paikallispolitiikassa olen työskennellyt erittäin aktiivisesti nuorten vaikutuskanavien lisäämiseksi.

4. Mikä on puolueenne/sinun kanta(si) eläkeiän nostamiseen?

Minusta eläkeiän nostaminen ei ole välttämätöntä, jos ne ihmiset, jotka haluavat jatkaa työelämässä saavat siihen mahdollisuuden. Painopiste tulee olla nuorten saamisessa töihin.

5. Esittele keinoja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi.

Opinto-ohjauksen tehostaminen, yritysten aktiivisempi rooli ja mukaantulonuorten työllistäjänä, yritysten kannustaminen rahallisesti nuorten työllistämiseen, monipuoliset ja riittävät koulutusmahdollisuudet nuorille, nuorten oma aktiivisuus ja työntekoon ja yritteliäisyyteen oppiminen pienestä pitäen, kuntien tarjoamat kesätyöpaikat, nuorten kannustaminen ja itsetunnon tukeminen, kuntoutusmahdollisuuksien lisääminen kuntoutusta tarvitseville nuorille työpajapaikkojen ja oppisopimuskoulutuksen riittävä saanti. työvoimatoimistojen ja oppilaitosten ja työpaikkojen aktiivinen yhteistyö nuorten tavoittamiseksi, etsivän nuorisotyön vahvistaminen ja nuorten sijoittumisen aktiivinen seuranta koulutuspaikkojen ja työpaikkojen välillä ja myös armeijan jälkeen.

6. Miten syrjäseutujen ja pienten kuntien laadukas terveydenhuolto turvataan?

Riittävän isot yksiköt vastaavat palvelujen järjestämisestä, mutta palveluja pitää olla saatavilla lähellä esim. Terveyskioskien tai terveysbussien muodossa. Valmistuvat lääkärit velvoitetaan työskentelemään tietyn ajan myös pienemmillä paikkakunnilla.

7. Tuetaanko liikaa sellaista kehitystä, että lääkärit hakeutuvat vain yksityiselle sektorille?

Työolosuhteet kunnissa tulisi olla houkuttelevat lääkärien asettua julkiseen terveydenhoitoon.
Myös edellä mainitsemani velvoite uusille lääkäreille palvella julkisella puolella olisi kannatettava.

8. Miten leipäjonot saataisiin lyhyemmiksi Suomessa? Onko sellainen maa kansalaisyhteiskunta ja oikeusvaltio, missä kansalaisten täytyy jonottaa ruokaa leipäjonossa?

Sellaisessa maassa on vielä paljon tehtävää ihmisten hyvinvoinnin ja tasa-arvon eteen. Työtä ja perustulo kaikille, joka takaa sellaisen tulotason, että ei tarvitse mennä leipäjonoon.

9. Ovatko Suomen kansalaisen ja maahanmuuttajan sosiaaliedut yhteneväiset?

Kyllä käsittääkseni.

10. Pitäisikö Suomen liittyä NATO:on?

Ei pidä.

11. Tuhoaako rikkidirektiivi Itämerikaupan ja autioittaa Suomen satamat?

Ei tuhoa. Se auttaa säästämään luontoa, ja vähentää rikkipäästöistä johtuvia sairauksia ja ihmisten ja eläinten kuolemia.

12. Ovatko tuomioistuinten antamat rangaistukset esimerkiksi raiskauksista ja pedofiliasta liian lieviä?

Ovat.

13. Miten ehkäistäisiin, ettei Suomessa tapahtuisi samaa kouluampumisdraamaa kuin Yhdysvalloissa?

Lasten ja nuorten ja perheiden hyvinvoinnista huolehtimalla. Kaikella ehkäisevällä perhe-ja nuorisotyöllä. Lisäämällä kouluterveyden ja oppilashuollon palveluja. Tukea koteihin tarjoamalla. Hälyttäviin ja huolestuttaviin merkkeihin puuttumalla päiväkodissa, koulussa, nuorisotaloilla, harrastuksissa, netissä. Syrjäytyvistä ja syrjäänvetäytyvistä nuorista huolehtiminen myös kavereiden taholta.

Kategoria(t): Kirjoituksia. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.