Puusta Suomi ponnistaa

Julkaistu Yle Oulu -sivuilla 25.5.2012

Puu herättää miellyttäviä tuntemuksia ja mielikuvia. Sukupolvien ajan on puu tuonut suomalaisille hyvinvointia. Sitä voi käyttää raaka-aineena paperiin ja selluun, jalostaa mitä hienostuneimpiin muotoihin ja puun käyttö energiana on entistä merkittävämpää pyrittäessä kohti uusiutuvan energian käyttötavoitteita. Metsän terapeuttista merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Nykyinen metsänhoito fiksuimmillaan huomioi luontoarvot, matkailun, paikalliset elinkeinot kuten porotalouden ja teollisuuden tarpeet.

Metsäteollisuuden viennin osuus Suomen viennistä on viidesosa.Tässä on vielä reippaasti kasvattamisen varaa, etenkin tilanteessa, jossa Suomen kauppatase on alijäämäinen.   Mistä sitten kasvua? Pienten ja keskisuurten yritysten kannattaa satsata henkilöstön hyvinvointiin, sitoutumiseen paikalliseen kulttuuriin, yhteistyöhön muiden yritysten, tutkimuksen ja markkinoinnin kanssa, kansainvälistymiseen sekä uusien rohkeiden ideoiden yhteensovittamiseen ja sovelluksiin. Suuret yritykset kilpailevat osaamisella, erikoistuotteilla ja älykkäillä energiaratkaisuilla.   Suomalaisille puutuotteille on kysyntää maailmalla. Perinteisen paperin tuottamisen rinnalla täytyy rohkeasti siirtyä uusiin tuotteisiin. Puu voi tarjota vastauksen hyvinvointipalvelujen kysyntään esimerkiksi senioripuistojen muodossa. Puurakentaminen kulkee ekotehokkaan asumisen kärjessä. Puutuotteita voi suunnitella kotitaloustuotteista oppimisvälineisiin ja huonekaluista taideteoksiksi.

Pohjoinen Suomi on täynnä mahdollisuuksia puun osalta. Siksi on huolehdittava, että puuteollisuuden vaatimaa koulutusta tarjotaan pohjoisessa. On huolehdittava tie- ja raideverkostosta sekä yritysten toimintaedellytyksistä.   Niin puun kuin muiden luonnonvarojen hyödyntämisestä tulee jäädä hyötyä sinne, mistä ne ammennetaan. Kuten ennen vanhaan paperitehtaat pitivät hyvän huolen ihmisestä kehdosta hautaan, on mielestäni kohtuullista vaatia, että sekä puu- että muun teollisuuden tuottama hyvinvointi jakautuu myös sinne, mistä ne ammentavat niin henkilö- kuin materiaaliresurssinsakin.

Kategoria(t): Kirjoituksia. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.